Centrum voor onderzoek, productie en verspreiding van werken van elektronische muziek en in het bijzonder gemengde muziek

Laatste nieuws

  • Festival Images Sonores 2022

    Het Festival Images Sonores, georganiseerd door het Centre Henri Pousseur, keert met zijn editie 2022 terug naar zijn gebruikelijke vorm in het voorjaar, met 5 concerten in Luik, van 27 april tot 12 mei 2022. Het evenement is gewijd aan de hedendaagse muziekcomposities en in het bijzonder aan “gemengde” muziek: het geluidsuniversum waar akoestische instrumenten in dialoog gaan met hun elektronische extensie, verspreid in de ruimte. De editie 2022 van het festival stelt composities voor van Michel Fourgon, Malika Kishino, Sarah Wéry, Henri Pousseur, Gaëlle Hyernaux, Paul Pankert, Jean-Pierre Deleuze, Jasper Vanpaemel, Gilles Doneux, Martin Matalon en Garrett List. Ontdek het volledige programma op www.images-sonores.be
    En savoir plus
  • Centre Henri Pousseur werft aan

    Vacature functie algemeen directeur (m/v/x) Verantwoordelijkheden verantwoordelijkheid voor het gehele creatieproces in de studio’s verantwoordelijkheid voor de gehele productie verantwoordelijk voor de eigen programmering (Festival Images Sonores en andere concerten) toekenning van beurzen verantwoordelijkheid voor communicatie en imago verantwoordelijk voor de volledige promotie en logistiek van het festival verantwoordelijk voor het opvolgen van de relaties met het Koninklijk Conservatorium van Luik verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van activiteiten en samenwerkingen verantwoordelijk voor administratie en financiën verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vzw verantwoordelijkheid voor de aansturing van het team (arbeidsreglement, arbeidsgeneeskunde, salarisbeheer) verantwoordelijkheid voor de naleving van de in het programma-contract opgenomen missies, en van de verlenging van het contract verantwoordelijkheid voor alle onderhandelingen waarbij de vereniging betrokken is (componisten, uitvoerende kunstenaars, concertorganisatoren, festivals, coproducenten) opstellen van alle documenten (activiteitenverslagen, aanvragen voor specifieke financiële steun, persmappen, enz.) voorbereiding en opvolging van de boekhouding (in samenwerking met de boekhouder) Functie Ontwerp van de missies die in het programmacontract zijn opgenomen. Definiëring van een artistiek project en uitvoering van eigen producties (composers in residence, programmering van het festival Images Sonores, nationale en internationale samenwerkingsprojecten, organisatie van de prijs Henri Pousseur…) Management van de vzw en haar team, de subsidies die zij ontvangt en het zoeken naar sponsors Verantwoordelijk voor alle onderhandelingen waarin de vzw zich engageert. Vertegenwoordiging van de vereniging in de belangrijkste organen of evenementen Productie en organisatie van concerten en festivals georganiseerd door CHP Verantwoordelijk voor communicatie en publieksontwikkeling Opstellen van activiteitenverslagen, persmappen, aanvragen voor specifieke financiële steun Profiel Belgische of buitenlandse persoonlijkheid, (m/v/x), houder van een universitair masterdiploma of een niet-universitair diploma hoger onderwijs van het lange type, met een grondige kennis van muzikale informatica en gemengde muziek en een goede kennis van de hedendaagse Belgische en buitenlandse muziekwereld, alsook van de instellingen en subsidiërende overheden in de Fédération Wallonie-Bruxelles Beschikken over de noodzakelijke communicatievaardigheden, talent voor onderhandeling, organisatie en het nemen van initiatief Beschikken over schrijfvaardigheden voor de presentatie van artistieke projecten en bestanden Schriftelijke en mondelinge vaardigheid in het Frans en Engels Voorwaarden Plaats van tewerkstelling : Centre Henri Pousseur, Quai Banning 5, 4000 Liège Voltijdse betrekking Aantreden uiterlijk op 12/09/2022 De sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae en het opstellen van een projectnota (maximaal 5 pagina’s) dient per post en per e-mail gestuurd te worden naar Stijn Boeve – stijn.boeve@centrehenripousseur.be Deadline voor het indienen van de kandidaturen: dinsdag 31/05/2022
    En savoir plus

Activiteiten

Ondersteuning van culturele en artistieke activiteiten

Beurzen

Centrum Henri Pousseur verleent elk jaar verschillende opdrachten aan componisten van de Federatie Wallonië-Brussel en daarbuiten. Ze omvatten een compositiebeurs en laten componisten toe te komen werken in het Centrum.

Festival Images Sonores

Elk jaar presenteert het Centre Henri Pousseur zijn Festival Images Sonores, gewijd aan gemengde muziek, het geluidsuniversum waar akoestische geluiden een spannende dialoog aangaan met hun elektronische extensie. Tijdens dit festival worden verschillende concerten en presentaties gepresenteerd, die voortvloeien uit de activiteiten van het Centre Henri Pousseur op het gebied van onderzoek en pedagogie, in Luik, Brussel en in andere steden van de Federatie Wallonië-Brussel. Cultuurhuizen en verrassende plekken vormen het podium voor een breed spectrum aan muzikale creaties, performances en transdisciplinaire ontmoetingen, die zich richten tot een breed publiek.

Bekijk de website

Prijs Henri Pousseur

Sinds 2009 en om de twee jaar reikt Centre Henri Pousseur de prijs Henri Pousseur uit en beloont hiermee een jonge laureaat van een conservatorium van de Federatie Wallonië-Brussel. De prijs bestaat uit de creatie van een nieuw gemengd werk, en wordt ondersteund door een compositiebeurs. Tijdens het compositieproces wordt de laureaat ondersteund vanuit de expertise van het technische team van het Centre Henri Pousseur, dat ook instaat voor de creatie van de nieuwe compositie.

Meer informatie over de Prijs Henri Pousseur

Samenwerkingen en muzikale creaties

Plaats van experiment, uitwisseling en hedendaagse prestaties

Opgericht in 1970 op initiatief van Henri Pousseur en Pierre Bartholomée, heeft het Centre Henri Pousseur (voorheen “Centre de Recherches et de Formation musicales de Wallonie”J een voortrekkersrol gespeeld en is sinds zijn oprichting betrokken bij de productie en verspreiding van werken van elektronische muziek en in het bijzonder gemengde muziek.
Het Centre Henri Pousseur is een plaats van experiment, uitwisseling en hedendaagse prestaties en organiseert projecten van kunstenaars uit de Federatie Wallonië-Brussel, maar ook uit andere regio’s van het land en in het buitenland.

Een voortrekkersrol bij de productie en verspreiding van werken van elektronische en gemengde muziek

Het Centrum lanceert elk jaar verschillende opdrachten aan componisten uit de Federatie en uit het buitenland. Sinds 2009 reikt hij om de twee jaar de Henri Pousseurprijs uit aan een jonge laureaat van een Conservatorium van de Federatie Wallonië-Brussel.
Via eigen projecten, zoals het Festival “Images Sonores”, ondersteunt het Centrum de verspreiding van creaties die in zijn studio’s zijn gemaakt, zonder het repertoire te verwaarlozen.
De activiteiten van het Centrum Henri Pousseur worden uitgevoerd met [de hulp van de Federatie Wallonië-Brussel [Directoraat-generaal Cultuur, Afdeling Muziek].